SuomiEnglanti

Imusarjat ovat yksi tärkeimmistä tuetteista joita valmistamme ja suunnittelemme.Imusarjaa

suunniteltaessa otamme huomioon koko imukanaviston kokonaisuutena.Kun sarjaa suun-

nitellaan mallinnamme aina vähintään kannen kanavan ns. alkuosan jotta kanavan muodon

”tangentti”saadaan selville ja sen jälkeen otetaan huomioon tila konehuoneessa mahdollisim-

man hyvin.Piirretään 3d mallit joihin liittyy siis kanava ,tarkoitukseen valittu läppärunko imu-

torvi paketti ja siihen väliin sitten sarja.Kaikkia yhtenä pakettina voidaan tarkastella pintamal-

leina.Imusarja valmistetaan koneistamalla alumiinista tai joskus jopa muovista.Olemassa ole-

vaan malliin voidaan tehdä myös custom kanavat asiakkaan haluaman kokoiset tai muotoiset.